נובמבר 2020

מחיר קורס פסיכומטרי

מרבית הנבחנים לקורסי ההכנה לפסיכומטרי הם אנשים צעירים, שנמצאים בצומת דרכים בחיים....