אפריל 2019

פסיכומטרי בזמן התיכון?

פסיכומטרי בזמן התיכון?

איך לעשות (ובעיקר איך לא כדאי לעשות) פסיכומטרי בתיכון האם בכלל כדאי לשלב פסיכומטרי בתיכון? ככלל, התשובה לשאלה הזו שלילית. פסיכומטרי היא בחינה שעל מנת להצליח להשיג בה ציון גבוה צריך להשקיע שעות לימוד רבות. חלקן הקטן בלימוד הידע הנדרש וברובן בלימוד ותרגול של מיומנויות למידה נכונות, תכנון לו"ז, תחקור נכון ופיתוח החשיבה. בזמן התיכון...