יולי 2020

הציון בבחינה הפסיכומטרית

הציון בבחינה הפסיכומטרית נע בין 800-200 והוא מורכב משקלול ציוניו של המועמד בשלושת חלקי הבחינה: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. בכל תחום ניתן ציון בסולם בין 150-50 ,כאשר המשקל של פרקי החשיבה הכמותית והחשיבה המילולית הוא %40 לכל אחד, ומשקל פרקי האנגלית %20 .חשוב לציין כי הציון אינו מושפע מהמועד בו נערכת הבחינה, משפת הבחינה...

שיטת העבודה בפרק האנגלית

לא בכדי האוניברסיטאות אינן סומכות על משרד החינוך כגורם שמסוגל לבדוק אנגלית. בחינת הבגרות בודקת ידע שונה מזה הנדרש ע"מ להתמודד בהצלחה עם טקסט אקדמי. אנגלית זה ידע, וידע של שפה בונים לאט וביסודיות.לימוד האנגלית יתמקד בשלושה אופנים עיקריים:  שיפור הקריאה הרחבת אוצר המלים תרגול שאלות דומות לשאלות בבחינה. שיפור הקריאה: לקרוא ספר באנגלית: מידי...

מבנה פרק האנגלית

פרקי האנגלית בוחנים את מידת השליטה בשפה האנגלית. הבחינה בודקת את היקף אוצר המלים ואת היכולת לקרוא, להבין ולנתח משפטים וקטעים.  בפרק האנגלית יש 22 שאלות, הזמן המוקצב לפתרון השאלות הוא 20 דקות. לפני הרפורמה היו 27 שאלות והזמן המוקצב לפתרונן היה 25 דקות. סוגי השאלות:  בפרקי האנגלית מופיעות שאלות משלושה סוגים:  ▪ Completion Sentence...

עשר הטעויות שאתם עושים בדרך לפסיכומטרי

קבוצות מספרים

קבוצת המספרים הטבעיים –  הקבוצה הראשונית ביותר, הכוללת מספרים חיוביים ושלמים בלבד. קבוצה זו מייצגת מידע על כמות במרחב, במובן הבסיסי ביותר. לדוגמה: האדם הקדמון צד 3 צבים ביום מוצלח (הוא לא יכול לצוד מספר שלילי).  אפס עוד לא היה בתודעה…  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 וכו'…. קבוצת המספרים השלמים –  קבוצת מספרים השלמים היא קבוצה מורחבת יותר. הקבוצה...

שפת המתמטיקה

לפני שנתחיל לדון בשאלות מהפרק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית, אותן נפתור עוד הרבה במהלך הקורס, נדון קצת בהסטוריה שלהן. עם התפתחות האינטליגנציה האנושית עלה הצורך בשפה על-מנת להעביר מידע. רכישת ידע נרחב במתמטיקה יקל עליכם גם בלימודי שפת C שתשרת אתכם במידה ותרצו לעשות הסבה להייטק. מהי שפה? ההגדרה הראשונית של המושג "שפה" היא: אוצר...