All posts tagged: חרדה

חרדת מתמטיקה

חרדת מתמטיקה

חרדת מתמטיקה היא תגובה של חרדה, לחץ ומתח בעת הצורך להתמודד עם בעיות מתמטיות. היא פוגעת באופן מובהק בביצועים של הסובלים ממנה, ובמקרים קיצוניים מובילה להימנעות מוחלטת מהתעמתות עם מתמטיקה על כל סוגיה. חרדת מתמטיקה מתעוררת פעמים רבות בגילאים מוקדמים, ואצל ילידי חורף יותר מאשר אצל ילידי קיץ. חשיבה מתמטית דורשת בשלות מסוימת. לעתים, ילידי...