All posts tagged: לחץ

חרדת מתמטיקה

חרדת מתמטיקה

חרדת מתמטיקה היא תגובה של חרדה, לחץ ומתח בעת הצורך להתמודד עם בעיות מתמטיות. היא פוגעת באופן מובהק בביצועים של הסובלים ממנה, ובמקרים קיצוניים מובילה להימנעות מוחלטת מהתעמתות עם מתמטיקה על כל סוגיה. חרדת מתמטיקה מתעוררת פעמים רבות בגילאים מוקדמים, ואצל ילידי חורף יותר מאשר אצל ילידי קיץ. חשיבה מתמטית דורשת בשלות מסוימת. לעתים, ילידי...

מהו דיכאון ואיך הוא משפיע על הלימודים?

דיכאון והשפעתו על הלימודים

מהו דיכאון? מה גורם לו? ואיך הוא משפיע על הלימודים? בשנים האחרונות, נסק באחוזים ניכרים מספר הסטודנטים בארה"ב הסובלים מדיכאון. כשמדובר בדיכאון, אין גבול למיתוסים. יש שרואים בו ביטוי קיצוני של עצב, מחלה כרונית, או נתיב מהיר למחלות נפש עתידיות. דיכאון קליני על רמותיו השונות מוגדר כהפרעה נפשית המאופיינת ברגשות עצבות, בדידות וייאוש במשך מספר...