מאמרים

אנלוגיות – נושא מילולי מהבחינה הפסיכומטרית

אנלוגיות

שאלות מסוג אנלוגיות באות לבחון את יכולתנו לזהות ולאפיין קשר או יחס בין שתי מלים, ואת היכולת להבחין בדמיון בין שני יחסים. שאלות אלו מורכבות מצמד מלים מודגש אשר מתקיים ביניהן קשר מסוים ומארבעה צמדי מלים המופיעים במסגרת התשובות. אנו נדרשים להגדיר את הקשר שבין צמד 

המלים שבשאלה ולקבוע באיזה מבין ארבעת צמדי המלים שבתשובות מתקיים יחס דומה. בכל פרק מילולי מופיעות שש שאלות מסוג זה ובקורס פסיכומטרי אונליין תלמדו איך לדייק בכמה שיותר מהשאלות האלה במטרה להגיע תמיד לשש משש. אם אתם מרגישים קצת תקועים, בין אם תחת לחץ או באופן כללי בתחומים מסויימים בחייכם – קורס NLP יכולים לפתוח לכם את המחשבה ולתת לכם את היכולת לאפשר לעצמכם להצליח

שיטת הפתרון 

אפיון הקשר בין צמד המלים בשאלהבשלב הראשון עלינו להגדיר מהו הקשר בין צמד המלים המופיע בשאלה. ננסה להגדיר את הקשר בין שתי המלים לאור קשרים רווחים אותם אנו מכירים. נבנה משפט שיכלול את שתי המלים ויבהיר את הקשר ביניהן. בשלב זה, בשונה משיטת הפתרון של שאלות רבות במבחן, חשוב להתעלם מן התשובות שכן אלו עלולות לבלבל אותנו ולהסיח את דעתנו מן הקשר הנכון בין צמד המלים שבשאלהנגדיר כהגדרה מילונית את המלה הראשונה באמצעות השניה או את השניה באמצעות הראשונה תוך מענה לשאלה: "מה זה?", והצבה בנוסחה

  

שאלה: מה זה X

תשובה: X זה משהו שמקיים Y בדיוק כמו ש A זה משהו שמקיים B

בהגדרת מלה קיימים שני מרכיבים

דנוטטיבי: המשמעות המילונית של המלה 

קונוטטיבי: המשמעויות הנלוות של המלה (חיובי? שלילי? משמעות דתית?     וכו'…) 

הגדרה מלאה תשלב נכון את שני המרכיבים הללו

יש לשים לב, שהשאלה שנשאלה היא: "מה זה?" ולא כל שאלה אחרת שיכולה להגדיר יחס כלשהו בין המלים (מי זה? בשביל מה זה? איפה זה? מה זה עושה?…)

 רצוי לרשום את המשפט. (לא להתעצל!) 

1.בחירת צמד המילים המתאים מבין התשובות:

א. אם אף תשובה לא מתאימהנגדיר יחס חדש לצמד המילים שבשאלה.
ב. אם תשובה אחת בלבד מתאימהזוהי התשובה הנכונה.
ג. אם יותר מתשובה אחת מתאימה ליחסנחדד את היחס.      

2. במקרה שלא מצליחים להגדיר שום יחס (ורק במקרה זה!): נאלץ למצוא את היחס דרך התשובות: נגדיר לכל אחת מהתשובות משפט יחס ונתאים את השאלה לתשובה במקום את התשובה לשאלה

3. מה לא נעשה?

 .לא נגדיר משפט באמצעות מלה הקשורה לתחום המדובר

לדוגמה, צמד המלים משקה : כוס

שתי אפשרויות להגדרת משפט:

מה זה משקה? משקה הוא משהו שמוזגים לתוך כוס, בדיוק כמו ש… 

מה זה כוס? כוס זה משהו שמכיל משקה, בדיוק כמו ש

ההבדל בין שני המשפטים הוא שהראשון משתמש במלה "מוזגים". מלה מהתחום הקשור לצמד המלים שבשאלה. השני הוא כללי יותר, אך מגדיר את היחס באופן מדוייק לא פחות. כשנביט בתשובות, קרוב לודאי לא נמצא תשובה המקיימת את היחס של המשפט הראשון, אך לשני תמצא התאמה

4. לא נגדיר משפט שאינו חד משמעי. במלים "יכול" "בעיקר", "לפעמים"… נשתמש רק במקרה שאין שום אפשרות אחרת להגדיר את היחס

5. לא לשכנע תשובות שהן מתאימות. אם הקשר לא מדויק לחלוטיןהוא אינו נכון

בקורס פסיכומטרי הדיגיטלי תלמדו איך ליישם את השיטה הזאת בצורה מיטבית ויהיו שיעורים ותרגולים רבים על הנושא

adminאנלוגיות – נושא מילולי מהבחינה הפסיכומטרית