מאמרים

מבנה הפרק הכמותי

בפרקי החשיבה הכמותית בבחינה הפסיכומטרית נבדקת היכולת של התלמיד לפתור בעיות מתמטיות, לנתח נתונים ועוד. הידע הנדרש להתמודדות עם הפרק הכמותי הוא ברמה בסיסית ונלמד במהלך קורס הפסיכומטרי. פרק חשיבה כמותית מורכב, בדרך-כלל, מ- 20 שאלות וכמו כל פרק במבחן הזמן המוקצה לפתרונן הוא 20 דקות, כלומר, בממוצע דקה לפתרון כל שאלה. 

הפרק הכמותי מורכב מארבעה נושאים עיקריים:

אלגברה בסיסית ותכונות מספרים

 חלק מן השאלות מתבססות בצורה ישירה על הכרת כללי החשבון הבסיסיים, האלגברה הבסיסית, פתרון משוואות ועוד. בנוסף מתבססות שאלות רבות אחרות (בצורה עקיפה) על הכרת נושאים אלו. שאלות האלגברה ותכונות המספרים יכולות להופיע הן כפעולות אלגברה כדוגמת משוואות, פתרון אי שוויונים וכדומה, והן כבעיות מילוליות. לצורך ההתמודדות עם שאלות אלו דרושה היכרות עם כללי האלגברה הבסיסיים. 

שאלות ובעיות בתחומים שונים

 שאלות רבות מופיעות במתכונת של בעיות כמותיות מילוליות בתחומים שונים כגון: בעיות יחס, תנועה, הספק, אחוזים, ריכוזים, קומבינטוריקה והסתברות ועוד. השאלות מוצגות באופן מילולי ויש לתרגם את המלל למובן מתמטי. 

גיאומטריה 

נושא הגיאומטריה תופס מקום מרכזי בפרקי החשיבה הכמותית. בדרך-כלל מופיעות 8-6 שאלות בפרק המתבססות על ידע בתחום הגיאומטריה. שאלות הגיאומטריה עוסקות במספר תחומים כגון: חישוב זוויות, מציאת שטחים, יחסי שטחים, נפחים ובעיות אשר מערבות עקרונות גיאומטריים. 

קריאת נתונים

 בשאלות אלו אנו נדרשים לנתח נתונים המוצגים בצורות הצגה שונות: גרפים, תרשימים, טבלאות ועוד. בכל פרק כמותי מופיע תרשים, גרף או טבלה ולאחריו 4 שאלות. על מנת להשיב על השאלות יש להבין כיצד לקרוא את התרשים. התרשימים המופיעים בבחינה מגוונים מאוד ואינם בהכרח מהסוגים המוכרים. צורת העבודה המומלצת להתמודדות עם נושא זה היא, בראש ובראשונה, הכרת סוגי התרשימים השונים ותרגול רב. 

 

כך תנהלו את הדחיינות

Aviמבנה הפרק הכמותי