מאמרים

שיטת הסיפור וראשי תיבות ככלי זכרון

ראשי תיבות 

"רבי יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב" . יהוד'לה צרף את האותיות הראשונות של עשר מכות מצריים לשלוש מלים: חסרות משמעות, אך קלות לזכירה. 

השימוש בעזרים חיצוניים מצריך בד" כ מאמץ מזערי. לעומתם, עזרים פנימיים הם חלק מאיתנו ומהדרך שבה אנו רוכשים ומארגנים את המידע שאנו מעוניינים לזכור. 

הם פחות נגישים ודורשים מאמץ מכוון כדי להשתמש בהם, אך זוהי השקעה כדאית משום שעזרים אלה מסייעים לנו לשפר את תהליכי הזכירה השונים.

שיטת ראשי התיבות הינה שיטה העוזרת לתלמידים רבים בלימודי הפסיכומטרי. תלמידי קורסים מעבירים בדרך כלל ראשי תיבות מאחד לשני וכך גם לומדים מחבריהם לקורס. 

הזיכרון האנושי

שיטת הסיפור 

בשיטה זו נבנה סיפור מסגרת המשלב את כל המלים שצריך לזכור בתוכו. הסיפור אינו חייב להיות הגיוני ומתקבל על הדעת, להיפך! ככל שיהיה דמיוני מוזר ומשעשע – כך נזכור אותו יותר טוב. ניסוי לדוגמה: לקבוצה אחת בניסוי הוצגו המלים הבאות: גלידה, עיתון, ילד, כסא, מפית ותות שדה. לקבוצה השנייה הוצג הסיפור הבא: הילד יושב על כסא ומלקק גלידה בטעם תות שדה. הוא אינו נזהר והגלידה מטפטפת על העיתון המונח על ברכיו במקום מפית. הנבדקים בקבוצה השנייה הצליחו להיזכר במספר מלים פי שישה מנבדקים שהשתמשו אך ורק בשינון. זו הסיבה שבפתגמים וביטויים מומלץ להבין את הסיפור שעומד מאחורי הפתגם ואת המקור שלו.

Aviשיטת הסיפור וראשי תיבות ככלי זכרון