מאמרים

שיטת העבודה בפרק האנגלית

לא בכדי האוניברסיטאות אינן סומכות על משרד החינוך כגורם שמסוגל לבדוק אנגלית. בחינת הבגרות בודקת ידע שונה מזה הנדרש ע"מ להתמודד בהצלחה עם טקסט אקדמי.

אנגלית זה ידע, וידע של שפה בונים לאט וביסודיות.לימוד האנגלית יתמקד בשלושה אופנים עיקריים: 

  1. שיפור הקריאה
  2. הרחבת אוצר המלים
  3. תרגול שאלות דומות לשאלות בבחינה.

שיפור הקריאה:

  1. לקרוא ספר באנגלית: מידי יום לפחות שעה, ובזמן קבוע. רצוי להמעיט בשימוש במילון, אלא אם נתקלים במילה שמקשה מאוד על ההבנה. מלים לא מובנות שחוזרות כמה פעמים כנראה חשובות – ללמוד אותן!
  2.  לעשות מנוי אינטרנטי לעיתון ניו-יורק טיימס ולקרוא כל יום את המהדורה היומית. להקדיש לנושא זמן ע"פ הגדרת המורה. כתובת האתר היא: www.nytimes.com וניתן להגדיר תחומי התעניינות אישיים לכל מנוי. 
  3. לנסות לקרוא עיתונים באנגלית, אותם נמצא לרוב בספריות ציבוריות. כמו כן, ניתן לקרוא מאמרים באינטרנט בנושאים שמעניינים אותנו. ניתן לבקש המלצות מהמדריך בקורס הפסיכומטרי. 

הרחבת אוצר המלים: 

בדיוק באותה שיטה כמו לימוד אוצר המלים בחלק המילולי. אין הנחות!

תרגול שאלות דומות לשאלות בבחינה: 

לקרוא את קטעי הבנת הנקרא המתייחסים לנושאים ספציפיים: 

  • לקרוא ולפתור קטע ללא שימוש במילון ובמסגרת מגבלת הזמן.
  • לשנן את המלים הלא ידועות בטקסט. 
  • לקרוא שוב את הטקסט. 
  • שבוע לאחר שינון המלים: לפתור את שאלות השלמת המשפטים.

לפתור את שאלות הניסוח מהחדש לפי הגדרת המורה ולפי לוחות הזמנים המתוכננים לשליש השני של הקורס.

Aviשיטת העבודה בפרק האנגלית