מאמרים

הנחיות לפתרון סימולציות ולתחקורן

פתרון הסימולציות יתבצע כרגיל, עם שעון עצר אשר סופר אחורה 20 דקות לפרק בחינה סטנדרטי (ו-30 דקות לפרקי החיבור) ובנוסף עם סטופר שבודק זמן לכל שאלה. אם סיימתם פרק לפני הזמן- נצלו את הזמן למנוחה ולרגיעה (או להליכה לשרותים) אין לעבור פרק לפני תום הזמן. הקפידו לא לחרוג מהזמנים המוקצבים.

כל הפסקה שתקחו במהלך הבחינה היא על חשבון הזמן שלכם.מותר ורצוי לפתור את הסימולציה עם מים ואוכל (ממליצים על פירות יבשים, פירות ושוקולד מריר).

בפתרון סימולציות היעזרו בתשובון. יש חשיבות עליונה לכתיבת הזמן שהשקעתם בפתרון כל אחת מהשאלות לצד כל שאלה. בזמן פתרון סימולציה, נסמן על גבי מחברת הבחינה את מספר התשובה הנכונה ובסוף כל שאלה או לאחר כל 5 שאלות נסמן גם בדף התשובות. השתמשו בחוברת הבחינה כדף טיוטה, אין להשתמש בדף טיוטה חיצוני שאינו חלק מהמחברת עצמה. 

לאחר פתרון הבחינה, סמנו אחוזי ביטחון לצד כל השאלות ולאחר מכן קחו הפסקה. אל תתחילו לתחקר לפני מנוחה ראויה. חלק התחקור הוא החלק החשוב ביותר בכל מהלך הלימוד בקורס ולכן חשוב שתבצעו אותו כשאתם מרוכזים לחלוטין. 

לאחר ההפסקה, קראו את שאלות התחקור המופיעות מאחורי "קיצור שולחן ערוך" והתחילו לתחקר את הבחינה מבלי לבדוק את מספרי התשובות הנכונות!

את הבחינה יש לתחקר בצורה נושאית. לדוגמה כך נתחקר את נושא האנלוגיות:

 1. נבדוק מה הפרק המילולי הראשון בבחינה, נפתור שוב את שאלות האנלוגיות בו, ונבדוק:
  • האם משפטי היחס שניסחנו עונים על השאלה "מה זה?"?
  • האם משפטי היחס שניסחנו אכן מדויקים ונכונים מבחינה דנוטטיבית?
  • האם יש תשובות שהתלבטנו לגביהן בבחינה? מה הייתה ההתלבטות? 
  • איך הרגשנו בזמן פתרון השאלה? (לחץ, חשש, בטחון עצמי…)
  • האם עכשיו ניסחנו משפט מדויק יותר? 
  • אם הגדרנו את המלה הראשונה באמצעות השנייה, האם כאשר אנחנו מגדירים את השנייה באמצעות הראשונה הדבר משנה את החלטנו לעניין התשובה הנכונה?  
  • האם יש מלים שלא הכרנו? או לא ידענו ב-100% את כל המשמעויות שלהן או את כל הנדרש על פי חמשת הקריטריונים שמופיעים בספר "חשיבה מילולית א"?
 2. לאחר כל הבדיקות הללו נבדוק את מספרי התשובות הנכונות בדף התשובות שבסוף הסימולציה. אם ענינו נכון ועלינו על הטעויות שלנו- נעבור הלאה. אם לא- נחזור לשאלות וננסה להבין היכן הטעות.
 3. בשלב זה נרכז את מסקנותינו מהנושא בקובץ "תחקור סימולציה".
 4. נמשיך לשאר הפרקים המילוליים בבחינה ונתחקר את האנלוגיות בהם באותה הצורה. 
 5. לאחר תחקור האנלוגיות בכל הפרקים, נרכז את המסקנות הסופיות בקובץ "תחקור סימולציה".

לאחר תחקור הבחינה כולה, נבדוק את התשובות המלאות באינטרנט ונזין את התוצאות באתר הסטודנטים לצורך חישוב הציון. (האתר יחשב את הציון אוטומטית). 

לשם יצירת שפה משותפת, לאחר בדיקת התשובות נסמן את התשובות הנכונות והשגויות באמצעות V או X  מעל כל אחת מהשאלות בדף התשובות.

את פרקי הפיילוט נתחקר בדיוק באותה צורה בה נתחקר את שאר פרקי הבחינה. נוכל לזהות את פרקי הפיילוט באמצעות דף התשובות בחוברת הבחינה בו כתובים עמודים פרקי הפיילוט ומועדי הבחינה ממנה הם לקוחים. כדי לבדוק את תשובות פרקי הפיילוט נכנס לחוברת הבחינה הרלוונטית באתר של המרכז הארצי.

בכל פגישה אישית עם מורה או מתרגל – יש להביא את שתי הסימולציות האחרונות שפתרתם.

בכל סימולציה:

 1. תשובון ובו מסומנות התשובות השגויות באיקס, ועליו תאריך ושם התלמיד;
 2. סימולציה מתוחקרת כשהתחקור כתוב בעט על גבי הבחינה (כולל "ווי" ו"איקס") ;
 3. טופס סיכום תחקור אשר ישלח בדוא"ל על גבי טופס הוורד;
 4. ציון מחושב מחולק לפי חלקי הבחינה (כמותי, מילולי, אנגלית) על פי חישוב אתר הסטודנטים.
adminהנחיות לפתרון סימולציות ולתחקורן