מאמרים

שפת המתמטיקה

לפני שנתחיל לדון בשאלות מהפרק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית, אותן נפתור עוד הרבה במהלך הקורס, נדון קצת בהסטוריה שלהן.
עם התפתחות האינטליגנציה האנושית עלה הצורך בשפה על-מנת להעביר מידע. 

מהי שפה? ההגדרה הראשונית של המושג "שפה" היא: אוצר מלים, בו משתמש אדם לשם הבעת צרכיו. האם ניתן להסיק ששפה היא מילולית בלבד? בוודאי שלא! מחיי היום יום אנו מכירים שפות אחרות לא מילוליות: שפת הסימנים לדוגמה, ואת השפה החשובה ביותר: מתמטיקה! 

המתמטיקה היא שפה להגדרת גדלים ותופעות שונות במרחב. אבני היסוד של המתמטיקה הם המספרים (עליהם נרחיב בפרק זה) כשם שאבני היסוד של שפה הן האותיות. 

ככל שההבנה האנושית התפתחה, במקביל להתפתחות זו, עלה הצורך להסביר תופעות באופן יותר מורכב. לדוגמה, אבותינו הקדמונים היו צריכים לספק את המידע על כמות החיות שצדו בסוף היום ולכן החל השימוש במספרים (ציון כמות). לאחר הרבה שנים, אייזק ניוטון, פיתח את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי ע"מ להסביר את תופעת כוח הגרביטציה…

כיום מספרים הינם חלק חשוב בחיי היום יום שלנו. בעזרתם אנו יודעים מחיר של מוצרים בסופר ויודעים מה השעה. 

Aviשפת המתמטיקה